Å gå av stabelen

Usikre kilder hevder at det å gå av stabelen har med sjøsetting av båter å gjøre. En stabel sies å være det underlaget eller oppbygget som ble brukt under fartøy mens disse ble bygget. Ved sjøsetting gikk fartøyet av stabelen. Med de ordene sjøsetter jeg aimee.no.