6 Comments

  1. Brit Johanne Flønæs

    Jeg etterlyser forskning på dette området! I Danmark har de visst kommet litt lenger. Øre-nese-halslegen gjorde nesten narr av meg, fastlegen kan ikke hjelpe meg og homeopaten hjelper meg med medisin mot bjørkepollen, men ikke mot dufter, spesielt parfyme. Hva kan vi gjøre for at forskerne skal hjelpe oss?

  2. Pia Aimee

    Det foregår en god del forskning på kjemisk miljøintoleranse, som ofte kan forveksles med duftintoleranse. Fagmiljøene diskuterer gjerne hvorvidt det foreligger fysiologiske eller psykologiske årsaksmekanismer bak, og dette faller uheldig ut hos pasienten. Mange opplever ikke å bli trodd. Arbeidsmedisin har utarbeidet retningslinjer for utredning av pasienter med helseplager tilskrevet miljøfaktorer, og skriver at legen må ta pasienten på alvor. Legen må bruke sin kompetanse, erfaring og sitt eget bile av verden i vurderingen av om tilstanden er psykisk eller fysisk, og fastleger ser dessverre litt ulikt på dette fenomenet. Dessuten er de jo ikke spesialister på dette. Man er dermed prisgitt hvilken fastlege man har, for hva slags hjelp man får. Vi trenger mer forskning, langt mer, og det kommer nok. Problemet er at i mellomtiden sliter denne gruppen med isolasjon og fortvilelse over ikke å bli forstått, og har egentlig ikke tid til å vente på noe gjennombrudd i den medisinske forskningen. Samfunnet som sådan må ta et større ansvar. Når denne tilstanden er kontroversiell, betyr ikke det at den ikke eksisterer, det betyr ikke at den mest sannsynlig er psykisk betinget, det betyr at man ikke har noen objektive metoder for diagnostisering, og at det (ennå) ikke er vitenskapelig bevist.

Comments are closed.