En skrivende sjel eller en fagperson?

Navn: Pia Aimee Tordly

 

Vitenskapen søker å være transparent, og det kan noen gangen være ubehagelig å vise alt. Jeg har mest lyst til å definere meg som en fagperson alene, men den komtetansen og kunnskapen jeg besitter, kan ikke lenger kobles fra kroppens interaksjon med omgivelsene. Etter at jeg i 2008 fikk diagnosen kjemisk miljøintoleranse, som etter hvert førte til en overgripende miljøhemming, var det som om jeg ble selve miljøhemmingen.

Gjennom å distansere meg, gjennom å bruke den tause kunnskapen som lå i og nærmest bli det jeg gjorde, har jeg ved å studere andre mennesker, hevet meg over og ut av det selvabsorberende fangenskapet. Jeg er nå mer opptatt av selve fenomenet. Gjennom historiene til andre menneskers subjektive virkelighetsopplevelser, har jeg opparbeidet meg en forståelse som strekker seg utover min lille snevre verden. Ropp og fag kan ikke skilles, og i vitenskapens navn kan jeg ikke gjemme bort det faktumet.

  • Jeg ble født det året som et menneske for første gang satte sin fot på månen.
  • Nøtterøy huser min kropp og mye av mitt sinn i dag.
  • Tre flotte barn skal føre mine gener videre.
  • Dannelse har jeg, og utdannelse, både innen helse, ledelse og teknologi, og samfunnsvitenskap.
  • Huller i CV-en, men jeg har, lest, levd og opplevd.

En skrivende sjel

Jeg vet ikke om man blir født med skrivetrang, men jeg har skrevet siden jeg lærte min første bokstav, som ble tegnet som en bjørn på tavla i første klasse på barneskolen. Gjemt inne i denne visuelle formen befant det seg en B. Ja, vi lærte b først. Alfabetet kom en god stund etterpå.

Hvordan andre tilegner seg skriftspråket vet jeg ikke, men jeg lærte først å leke med ordene. Siden måtte jeg lære meg rettskrivning også, og da var rim og regler til god hjelp; «I’en og Y’en de gikk en tur i byen, så møtte de J’en men vill’ ikke se’en».

I 2010 begynte jeg å samle stoff til en fremtidig roman – jeg jobber fremdeles med saken.